กทพ. จะปิดการจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง (ขาเข้า-ขาออก) บนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงผิวจราจร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง (ขาเข้า-ขาออก) บนทางพิเศษบูรพาวิถี จึงมีความจำเป็นต้อง ปิดการจราจรชั่วคราวระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

                            1. ด่านฯ บางวัว ทางลง (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2564

                                2. ด่านฯ บางบ่อ ทางลง (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2564

                                3. ด่านฯ บางเสาธง ทางขึ้น (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2564

                                4. ด่านฯ บางนา กม.2 ทางขึ้น (ขาออก)  ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2564

                                5. ด่านฯ บางเสาธง ทางลง (ขาออก) ระหว่างวันที่ 7  - 11 มิถุนายน 2564

                                6. ด่านฯ บางบ่อ ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2564

                                7. ด่านฯ บางบัว ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2564

          ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรและติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า         

          จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของท่านและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ชัยวัฒน์ โทร. 081-358-2730 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์    แจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 2,714,972