กทพ. จัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การจัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นโครงการที่ กทพ. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ทางพิเศษ  เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง สำหรับในปีนี้ กทพ. ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมมาตรการไว้รองรับการเดินทางของผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป โดยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ พนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย และตำรวจทางด่วน ตลอดจนจัดรถกู้ภัยตรวจตราดูแลความปลอดภัย และจัดรถยกประจำจุดต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกเส้นทางของทางพิเศษ และ กทพ. ได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 6 จุด ได้แก่ ทิศทางขาออกเมือง ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2564 เวลา 07.00-21.00 น.  ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา และทิศทางขาเข้าเมือง ระหว่าง  วันที่ 14-18 เมษายน 2564 เวลา 07.00-21.00 น. ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร   ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา โดยจะให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น สอบถามเส้นทางรวมทั้งบริการน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ เอกสารประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้มาตรการของกระทรวงคมนาคม รวมถึงรณรงค์มาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ด้วย

“นอกจากนี้ การทางพิเศษฯ ได้จัดพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ประสบเหตุต่าง ๆ  อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วในทุกเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษเดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมืองตลอด      24 ชั่วโมง รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และสถานีวิทยุข่าวสารเพื่อการจราจร พร้อมทั้ง ให้บริการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ  รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษผ่าน Application "EXAT Portal SOS" ให้บริการสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      บนทางพิเศษ ทาง EXAT Call Center 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และท้ายที่สุดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ขอความร่วมมือให้ทุกท่านดาวน์โหลด Application “หมอชนะ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ” นายสุรเชษฐ์ ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Visitors: 2,715,016