กทพ. ขยายเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯอาจณรงค์ 1 ( บางนา ) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 25 บาทสำหรับรถทุกประเภท ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขยายระยะเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สำหรับผู้ใช้ทางพิเศษที่มาจากทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (บางนา)         25 บาท สำหรับรถทุกประเภท ซึ่งเป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) ฉบับแก้ไขใหม่ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจากเดิมได้ให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 25 บาทสำหรับรถทุกประเภท ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดการให้ส่วนลดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยอัตราค่าผ่านทางจะลดเหลือ 25 / 50 / 85 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ / รถ 6 - 10 ล้อ / รถมากกว่า 10 ล้อ ตามลำดับ ทั้งนี้ กทพ. ได้ลดค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

Visitors: 3,010,284