กทพ. งดให้บริการ EXAT Call Center 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการย้ายระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)หมายเลขโทรศัพท์1543 จาก กทพ. สำนักงานใหญ่ (เดิม) จตุจักร   ไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งการย้ายระบบโทรศัพท์ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดระบบโทรศัพท์หมายเลข 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่   8 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการจะไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษ สภาพการจราจรบนทางพิเศษ    หรือแจ้งเหตุต่าง ๆ บนทางพิเศษได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้

๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑)                                     หมายเลข 0 2240 0709

๓) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒)                                               หมายเลข 0 2641 4649

๓) ทางพิเศษฉลองรัช (วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร - อาจณรงค์)       หมายเลข 0 2620 6585

๔) ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา - ชลบุรี)                             หมายเลข 0 2746 9799

๕) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด)                    หมายเลข 0 2567 5680

๖) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)                                 หมายเลข 0 2442 0877 -  8

๗) ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร                    หมายเลข 0 2555 0255

            กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application "EXAT Portal" เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย และหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)โทร 1543ได้ตลอด24ชั่วโมง

Visitors: 3,009,857