กทพ. จะปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ด่านฯ พระราม 9-1 ศรีรัช (ขาเข้า), ฉลองรัช (ขาออก)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหน้า - หลัง ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9-1 ศรีรัช (ขาเข้า) และฉลองรัช (ขาออก) ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 เมษายน2564 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                    1) ด่านฯ พระราม 9-1 ศรีรัช (ขาเข้า) ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2564

                                    2) ด่านฯ พระราม 9-1 ศรีรัช (ขาเข้า) ปิดช่องทางที่ 7 วันที่ 22 เมษายน 2564

                                    3) ด่านฯ พระราม 9-1 ฉลองรัช (ขาออก) ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2564

                                    4) ด่านฯ พระราม 9-1 ฉลองรัช (ขาออก) ปิดช่องทางที่ 7 วันที่ 30 เมษายน 2564

          ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรและติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา  โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่EXAT Call Center 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 2,719,219