กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถีระหว่างวันที่ 26 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า แอลเอ็กซ์ บีอาร์เอ็น ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า)ทางออก 12
ด่าน ฯ บางปะกง 2 ทางออก 4
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
ด่าน ฯ บางแก้ว  ทางออก 4
ด่าน ฯ บางปะกง 1 ทางออก 5
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ด่าน ฯ บางพลี 1  ทางออก 4
ด่าน ฯ ชลบุรี  ทางออก 7
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ทางออก 10
ด่าน ฯ บางนา กม.9-2 ทางออก 1
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
ด่าน ฯ บางแก้ว ทางออก 3
ด่าน ฯ บางปะกง 1 ทางออก 3
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

ด่าน ฯ บางพลี 1 ทางออก 3

     ทั้งนี้ กทพ.ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

          กทพต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา  โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทร 081-4664415 คุณวิชชุกร เลิศไกร (ผู้ควบคุมงาน) 

Visitors: 4,418,242