กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถีระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า แอลเอ็กซ์ บีอาร์เอ็น           ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ด่าน ฯ บางนา กม.9-1            ทางออก 1
ด่าน ฯ บางพลี 2                   ทางออก 3
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
ด่าน ฯ บางนา กม.6 ขาเข้า       ทางออก 10
ด่าน ฯ บางนา กม.9-2            ทางออก 1

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
ด่าน ฯ บางบ่อ                      ทางออก 4
ด่าน ฯ บางสมัคร                   ทางออก 2
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
ด่าน ฯ เมืองใหม่บางพลี           ทางออก 4
ด่าน ฯ ชลบุรี                       ทางออก 7
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
ด่าน ฯ บางนา กม.6 ขาเข้า      ทางออก 5

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

ด่าน ฯ บางบ่อ                      ทางออก 3
ด่าน ฯ บางปะกง 1                ทางออก 5
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

ด่าน ฯ เมืองใหม่บางพลี           ทางออก

 

          ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ  ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

          กทพต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา  โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทร 081-4664415 คุณวิชชุกร เลิศไกร (ผู้ควบคุมงาน) 

Visitors: 4,232,079