กทพ. เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษ 3 ด่าน เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 5 มีนาคม 2565

                   กทพ. ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi - Lane Free Flow) หรือ M-Flow ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยร่วมกับกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ทั้งนี้ ในส่วนของ กทพ. กำหนดดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ระยะที่ 2 ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวมทั้งสิ้น 60 ด่าน และระยะที่ 3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกและทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งสิ้น 72 ด่าน โดยในขณะนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์
ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
M-Flow รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ร้อยละ 48.89 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) และเตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่ 1 จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านสุขาภิบาล 5-1
ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ตามลำดับ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มกราคม – มีนาคม 2565 ดังนี้

                   1. ด่านสุขาภิบาล 5-1 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 30 มกราคม 2565

                   2. ด่านสุขาภิบาล 5-2 ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2565

                   3. ด่านจตุโชติ ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 5 มีนาคม 2565

                   ทั้งนี้ กทพ. จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญญาณจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ
ดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบล่วงหน้า กทพ. จึงขออภัยในความ
ไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ
EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow

Visitors: 3,722,196