กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางของ ด่านฯ บางครุ 1 (ทางเข้า), ด่านฯ บางครุ 2 (ทางออก), ด่านฯ บางครุ 3 (ทางออก)

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางของ ด่านฯ  บางครุ 1 (ทางเข้า)ด่านฯ บางครุ 2 (างออก), ด่านฯ บางครุ 3 (ทางออก)

 

          การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 1 (ทางเข้า),   ด่านฯ บางครุ 2 (ทางออก), ด่านฯ บางครุ 3 (ทางออก) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 22.00 น. - 04.00น. โดยมีรายละเอียดดังนี้


ด่านฯ บางครุ 1 (ทางเข้า)

   ปิดช่องทางที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2564

   ปิดช่องทางที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2564

   ปิดช่องทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564

   ปิดช่องทางที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564

ปิดช่องทางที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2564


ด่านฯ บางครุ 2 (ทางออก)

ปิดช่องทางที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2564


ด่านฯ บางครุ 3 (ทางออก)

ปิดช่องทางที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2564

 

          ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

          กทพต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา  โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อนันโทร. 087-9738064 (ผู้ควบคุมงาน)

 
Visitors: 2,846,182