กทพ. แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง บนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษบูรพาวิถี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด       จะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษบูรพาวิถี จึงมีความจำเป็นจะต้องทำการปิดการจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง บนทางพิเศษบูรพาวิถี ดังนี้

- บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางวัว ปิดช่องทางลง (ขาเข้า) วันที่ 25-26 พ.ย. 2564

- บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางพลี 2 ปิดช่องทางขึ้น (ขาออก) วันที่ 26 พ.ย. 2564

- บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางพลี 1 ปิดช่องทางขึ้น (ขาเข้า) วันที่ 27 พ.ย. 2564

            ในช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้ทางพิเศษบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษและหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)โทร 1543ตลอด24ชั่วโมง

Visitors: 3,723,426