กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทาง เชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท โชติจินา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ดังนั้น กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการจราจรด้วยเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ในวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

                   1) ทางพิเศษฉลองรัช บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

                    2) ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

                    3) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

                    ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งสัญญาณต่าง ๆ รวมถึง     ไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

 

 

                   กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center     โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Visitors: 2,846,231