กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางของ ด่านฯ บางขุนเทียน 1 (ทางเข้า 2), และด่านฯ บางขุนเทียน 2 (ทางออก 1,2,3)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน 1  (ทางเข้า 2),และด่านฯ บางขุนเทียน 2(างออก 1,2,3)ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่าง  วันที่7มิถุนายน 2564 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ช่วงเวลา 22.00 น. - 04.00น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด่านฯ บางขุนเทียน 1 (ทางเข้า 2)

   ปิดช่องทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

   ปิดช่องทางที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2564

   ปิดช่องทางที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2564

ด่านฯ บางขุนเทียน 2 (ทางออก 1)

ปิดช่องทางที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2564

ปิดช่องทางที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2564

ปิดช่องทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ปิดช่องทางที่ 4 ระหว่างวันที่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564

ด่านฯ บางขุนเทียน 2 (ทางออก 2)

ปิดช่องทางที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2564

ปิดช่องทางที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2564

ปิดช่องทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2564

ด่านฯ บางขุนเทียน 2 (ทางออก 3)

ปิดช่องทางที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2564

          ทั้งนี้กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ รวมถึง ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อนัน โทร. 087-9738064 (ผู้ควบคุมงาน)

Visitors: 2,860,880