กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัดให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงของทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า-ขาออก) ระหว่างวันที่             6-18 กรกฎาคม 2564 ช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   1. ปิดทางขึ้นด่านฯ บางเสาธง (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564

                   2. ปิดทางลงด่านฯ บางเสาธง (ขาออก) วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

                   3. ปิดทางขึ้นด่านฯ บางบ่อ (ขาออก) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

                   4. ปิดทางขึ้นด่านฯ บางพลี 2 (ขาออก) วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

                   5. ปิดทางขึ้นด่านฯ บางพลี 1 (ขาเข้า) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

          ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรและติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

Visitors: 3,009,949