กฟผ. นำร่องหนุนใช้รถ EV หน่วยงานราชการ ก.คลัง - กฟผ. รุก EV เต็มรูปแบบ เปิดสถานี EleX by EGAT ชาร์จไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งแรกของหน่วยงานรัฐ