กฟผ. โชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย ในงาน EGAT Energy Forum 2021