การสำรวจร่วมของ ERM และ GlobeScan พบว่าขณะนี้ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนถูกกำหนดโดยหลักฐานของการบูรณาการและผลกระทบ

ภาค ICT, ยานยนต์ และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / เทคโนโลยีชีวภาพเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของ APAC

สิงคโปร์ - Media OutReach - 24 มิถุนายน 2565 - การสำรวจครั้งใหม่จากสถาบัน SustainAbility Institute โดย ERM และ GlobeScan พบว่าภาวะผู้นำด้านความยั่งยืนนั้นถูกวัดมากขึ้นโดยหลักฐานของการดำเนินการ ผลกระทบ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 

The GlobeScan / SustainAbility Survey: 2022 Sustainability Leaders ซึ่งสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนมากกว่า 700 คนใน 73 ประเทศในเดือนมีนาคมและเมษายน 2565 เผยให้เห็นวิวัฒนาการที่สำคัญในวิธีที่บริษัทต่างๆ ได้รับการประเมินความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของ CEO ที่มีชื่อเสียงและการสื่อสารที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ลดลงเนื่องจากตัวชี้วัดความเป็นผู้นำที่เป็นที่ยอมรับ วัตถุประสงค์และเป้าหมายยังคงมีความสำคัญ แต่บริษัทต่างๆ ได้รับการพิจารณามากขึ้นเรื่อยๆ ให้เป็นผู้นำในการวางความยั่งยืนไว้ที่แกนหลักของโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ของพวกเขา และสำหรับการรายงานผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการริเริ่มด้านความยั่งยืน

ต่อไปนี้คือผลการสำรวจที่สำคัญที่มีไฮไลท์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก:

ความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสูงสุด: 96% ของผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด (เพิ่มขึ้น 3% นับตั้งแต่ปี 2564) รองลงมาคือ 88% สำหรับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ 86% สำหรับการขาดแคลนน้ำ

ภาวะผู้นำในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน: รัฐบาลระดับชาติ ภาคเอกชน และพันธมิตรหลายภาคส่วนคาดว่าจะเป็นผู้นำในวาระนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยกองทุนสัตว์ป่าโลกจะเป็นผู้นำ NGO ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 35% ทั่วโลก และเป็นผู้นำในเอเชียแปซิฟิกที่ 24%

ผู้นำด้านความยั่งยืนขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก: ในเอเชียแปซิฟิก ทาทา (13%), City Developments Ltd (6%) และมหินทรา (4%) เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในบรรดาบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในภูมิภาค ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคนี้มีสาเหตุมาจากการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (16%) หลักฐานของผลกระทบ/การดำเนินการ (10%) และผลิตภัณฑ์/บริการ (9%)

ภาคส่วน APAC ชั้นนำที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน: ในเอเชียแปซิฟิก ภาคส่วนที่มองในแง่บวกมากที่สุดเมื่อต้องการจัดการการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล (ICT) (36%) ยานยนต์ (33%) และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต/เทคโนโลยีชีวภาพ ( 26%).

 

Mark Errington ซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ERM กล่าวว่า "การเพิ่มขึ้นของผู้นำด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายมากขึ้นของการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก ผลการสำรวจยืนยันข้อสังเกตของเราว่าบริษัทจดทะเบียนชั้นนำกำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างอยู่ เนื่องจากหลายคนยังคงเปลี่ยนจากแนวทางรายการตรวจสอบเพื่อระบุและดำเนินการตามการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในธุรกิจของตน เพื่อสร้างผลกระทบที่มีความหมาย”

 

มาร์คกล่าวถึงการจัดอันดับภาคธุรกิจว่า "ไอซีทีเป็นผู้นำกลุ่มในเอเชียแปซิฟิก นอกเหนือจากการกำหนดเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ให้กับตนเองแล้ว หลายคนกำลังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อขยายเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน การวิจัยเกี่ยวกับการรีไซเคิลรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค เรามั่นใจว่าวาระความยั่งยืนจะเร่งขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิก”

ความเร่งด่วนของความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสิทธิภาพของภาคส่วน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนแทบจะเป็นเอกฉันท์ในการประกาศความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ความมั่นคงด้านพลังงานเติบโตขึ้นในการรับรู้ถึงความเร่งด่วนในบริบทของสงครามในยูเครน ในขณะเดียวกัน ความท้าทายที่สำคัญอื่นๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางสังคม เช่น ความยากจน การเข้าถึงบริการสุขภาพ และโอกาสในการศึกษา ลดลงในการรับรู้ถึงความเร่งด่วนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าภาคส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่ดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนได้แย่กว่าที่เคยเป็นเมื่อทศวรรษที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คะแนนที่แย่สำหรับการจัดการการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ภาคส่วนสกัด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าภาคการธนาคาร/การเงิน สาธารณูปโภคไฟฟ้า และยานยนต์ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการสำรวจเชื่อว่าสงครามในยูเครนหมายถึงความสนใจที่มุ่งไปจากวาระความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามเกี่ยวกับระยะยาว การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเร่งด่วนเป็นผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากความขัดแย้งในวาระความยั่งยืน

Mark Lee ผู้อำนวยการสถาบัน SustainAbility Institute โดย ERM กล่าวว่า "ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าสงครามในยูเครนจะลดการมุ่งเน้นที่วาระความยั่งยืนในระยะเวลาอันใกล้ ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกยังคงเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความไม่เท่าเทียมกันและปัญหาด้านความยั่งยืนอื่นๆ เรียกร้องให้บริษัทจัดหาให้มากขึ้นERM and GlobeScan Joint Survey finds sustainability leadership is now defined by evidence of integration and impactICT, Automotive, and Life Sciences / Biotechnology sectors lead APAC’s sustainability transition

 

SINGAPORE - Media OutReach - 24 June 2022 - A new survey from the SustainAbility Institute by ERM and GlobeScan finds that sustainability leadership is increasingly being measured by evidence of action, impact, and above all the integration of sustainability into business strategy.

The GlobeScan / SustainAbility Survey: 2022 Sustainability Leaders, which questioned more than 700 sustainability professionals across 73 countries in March and April 2022, reveals a significant evolution in the way companies are assessed on their sustainability leadership.

High-profile CEO engagement and strong communication around sustainability have declined as indicators of recognized leadership. Purpose and goals remain important, but companies are increasingly considered as leaders for putting sustainability at the core of their business models and strategies, and for reporting on the tangible outcomes of their sustainability initiatives.

Here are the key survey findings with Asia Pacific highlights:

  • Top sustainable development challenge: 96% of sustainability experts say climate change is the most urgent (up 3 percentage points since 2021), followed by 88% for biodiversity loss and 86% for water scarcity.
  • Leadership on the sustainable development agenda: National governments, the private sector and multi-sectoral partnerships are expected to lead the agenda over the next 20 years, with World Wildlife Fund being by far the most recognised NGO leader in sustainable development, at 35% globally, and leading in Asia Pacific at 24%.
  • Corporate sustainability leaders in APAC: In Asia Pacific, Tata (13%), City Developments Ltd (6%) and Mahindra (4%) are the most recognised sustainability leaders among companies headquartered in the region. This regional leadership is attributed to integration of sustainability into the business strategy (16%), evidence of impacts/actions (10%) and products/services (9%).
  • Top APAC sectors leading the sustainability transition: In Asia Pacific, the sectors most positively viewed when it comes to managing the transition towards sustainable development are Information Communications Technology (ICT) (36%), Automotive (33%) and Life Science/Biotechnology (26%).


Mark Errington, APAC Regional CEO, ERM, said, “The rise of the regional sustainability leaders shows a greater diversity of corporate sustainability leadership in Asia Pacific. The survey findings validate our observations that leading listed companies are charting in the right direction. However, there lies a gap as many are still transitioning from a checklist approach to identifying and operationalizing material climate change actions into their business, to bring about meaningful impact.”

Commenting on the sector ranking, Mark said, “ICT is leading the pack in Asia Pacific – apart from setting net zero targets upon themselves, many are working with their suppliers to expand the sustainability goals across their supply chain. The research around electric vehicle and battery recycling will inevitably benefit across industries. With digital transformation and an increased uptake in renewables in the region, we are positive that the sustainability agenda will be accelerated across Asia Pacific.”

Urgency of sustainable development challenges and sector performance

Sustainability experts are now almost unanimous in declaring the urgency of climate change, while energy security is growing in perceived urgency in the context of the war in Ukraine. Meanwhile, other key sustainable development challenges, particularly social issues such as poverty, access to healthcare and opportunities for education have decreased in perceived urgency compared to last year.

The majority of sectors are seen by experts to be performing worse on the transition to sustainability than they were a decade ago, with especially poor ratings for managing the transition to sustainable development given to the extractive sectors. However, the banking/finance, electric utilities, and automotive sectors are believed to have improved their sustainability transition performance in recent years.

In the short-term, the experts surveyed believe that the war in Ukraine means attention focused away from the sustainability agenda. However, when asked about the long-term, an accelerated shift to renewable energy is the most widely-cited expected impact of the conflict on the sustainability agenda.

Mark Lee, Director of the SustainAbility Institute by ERM said: “While experts anticipate that the war in Ukraine will reduce focus on the sustainability agenda in the near-term, survey respondents globally continue to underscore the urgency of action on climate change, biodiversity, inequality, and a host of other sustainability issues, calling on companies to provide more evidence of how they are embedding sustainability in their business models.”

Chris Coulter, CEO of GlobeScan said: "There is a sharpening of the urgency around climate and nature for stakeholders and a shifting expectation for leading companies to be focused on delivering impact, not only on their own performance but also for the broader sustainability agenda.”

Institutional performance on sustainable development

The survey also found that national governments, the private sector, and multi-sectoral partnerships are expected to lead the sustainable development agenda, with expectations of governments in particular increasing in recent years. However, experts have become less prone to expect sustainable development leadership from the United Nations and NGOs.

Unilever continues to top the list of companies recognized as sustainability leaders (named by 31% of respondents for the way it integrates sustainability into its business strategy), with Patagonia in second place at 22%. Microsoft makes the top five for the first time, behind Natura &Co and IKEA.

While the list of globally recognized sustainability leaders has changed only modestly in recent years, different names emerge when experts are asked to identify sustainability leaders among companies headquartered in their own regions. Experts in Africa and the Middle East highlight Nedbank, Safaricom, and Woolworths as sustainability leaders, while those in Asia-Pacific point to Tata. In Latin America and the Caribbean Natura &Co is the stand-out recognized sustainability leader, named by 55% of experts in that region.

Among NGOs, sustainability experts overwhelmingly recognize the World Wildlife Fund as the leader in sustainable development (named by 35% of respondents), followed by Greenpeace (named by 13%) and the World Resources Institute (named by 10%).

Notes to editors

The GlobeScan / SustainAbility Survey of Experts stakeholder research program captures insights from sustainability experts and charts the shifting sustainability agenda over time.

As the largest and longest-running survey of its kind it has tracked expert opinions on sustainable development leadership for more than 25 years. The research draws from bi-annual surveys of our global panel of experienced sustainability experts (including leaders in business, government, NGOs, and academia) on topics such as recognized leadership, climate change, biodiversity, inequality, the SDGs, and key emerging issues.

A total of 718 qualified sustainability experts across 73 countries and representing different sectors including Corporate, Service & Media, Academia, NGOs and Government, completed the online questionnaire between 14 March and 1 May, 2022. Asia Pacific respondents comprise 18% of survey respondents.

 

Visitors: 5,431,946