คปภ.ย้ำชัด..! คำสั่งนายทะเบียน 38/2564 เป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมาย พร้อมยืนหยัด ต่อสู้ ดูแลประโยชน์ผู้เอาประกันและประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม