“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ชวนลูกค้าโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและลดจากความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19