จีพีเอสซี มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ตั้งเป้าขึ้นแท่น 1 ใน 3 ของอาเซียน เปิดโครงการ “GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” เฟ้นหาสตาร์ทอัพสายกรีน ร่วมจุดประกายแนวคิดธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน

พีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เดินหน้าลงทุนสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบรับเทรนด์โลกสีเขียว ก้าวข้ามความท้าทายปัญหาภาวะโลกร้อน เปิดตัวโครงการ “GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” เฟ้นหาสตาร์ทอัพสายรักษ์โลก ร่วมจุดประกายแนวคิดธุรกิจด้านพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมต่อยอดความเป็นไปได้ นำไปทดลองใช้จริงใน Sandbox ของ TRUE DIGITAL PARK ตอกย้ำนโยบายก้าวสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดร.รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ  โดยในการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติในปี 2564 ที่ผ่านมา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ได้วางเป้าหมายให้ประเทศต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 สอดรับกับรัฐบาลไทยได้จัดทำแผนพลังงานชาติที่สอดคล้องกัน ด้วยการเน้นพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น พร้อมวางเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุเกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutrality ภายในปี 2565-2570 ตอกย้ำว่าแนวโน้มพลังงานของโลกกำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างชัดเจน

“จีพีเอสซี ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าจากนวัตกรรม พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ได้วางนโยบายเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด หรือพลังงานสีเขียว ในพอร์ตการลงทุนให้มีสัดส่วนมากกว่า 50% จากกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของบริษัทในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสร้างนวัตกรรมพลังงานและธุรกิจไฟฟ้า ทั้งนวัตกรรมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ด้วยเทคโนโลยีเซมิโซลิด (Semisolid) เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ โรงไฟฟ้าดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงของโลก”

“จีพีเอสซี” เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมพลังงานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวโครงการ “GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” ชวนเหล่าสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ ร่วมส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมจับมือ ทรู ดิจิทัล พาร์ค (TRUE DIGITAL PARK) ร่วมต่อยอดความเป็นไปได้ทางธุรกิจผ่าน Startup Sandbox โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมจุดประกายแนวคิดทางธุรกิจด้านพลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้โจทย์ “เราจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่คุณสามารถเข้าถึงได้? เพื่อรักษาสมดุลของแหล่งพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมสร้างประโยชน์ต่อโลกและเข้าถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอนาคต

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า โครงการ “GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะมีไอเดียสร้างสรรค์คิดค้นธุรกิจที่นอกเหนือจากดูแลโลกแล้ว ยังช่วยดูแลสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับคนอื่นๆ ในสังคม สำหรับโครงการนี้อยู่ภายใต้การดำเนินกิจการเพื่อสังคมหรือ CSR ของ จีพีเอสซี ที่ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1. การที่ทุกคนได้เข้าถึงพลังงาน 2. การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. การดูเเลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีอยู่อย่างยั่งยืนและ 4. การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืน

ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า เทรนด์พลังงานในโลก ได้มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกมากขึ้น สอดรับกับจีพีเอสซี ที่บริษัทยังแสวงหานวัตกรรมพลังงาน และมีพันธกิจนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสรรสร้าง คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของทั้งองค์กร และประเทศในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับคัดเลือกเป็นทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน 3 ทีมสุดท้าย จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม “GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 และได้รับเงินทุนทีมละ 150,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพและไอเดียนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ สมาชิกทั้ง 3 ทีม จะได้รับสิทธิ์การใช้ Co-Working Space ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ พร้อมเข้าร่วม Workshop จากกูรูชั้นนำ และได้รับคำแนะนำจาก Mentor เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจ

“จีพีเอสซีตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน และปัญหาขาดแคลนพลังงาน ที่กลายเป็นวิกฤตระดับโลกมีผลกระทบต่อทุกประเทศ และเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อน มีผลให้กลไกทางเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนไปจากภาษีทางการค้าต่างๆ  ส่งผลให้ภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโลกเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทเร่งมองหานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาทดแทน โดยจัดทำโครงการ “GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” ขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นโครงการแฟลกชิฟครั้งสำคัญ ในการร่วมเฟ้นหาสตาร์ทอัพของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมด้านพลังงาน และสามารถนำมาใช้ได้จริง จึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมออกไอเดียพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงานที่มีความยั่งยืน ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ดร.รสยา เธียรวรรณ กล่าวปิดท้าย

สำหรับสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและนวัตกรรมด้านพลังงาน สนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการ “GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/startup-support/gpsc-greenovation-startup-sandbox

Visitors: 4,432,376