จุรินทร์ สั่ง 4 มาตรการ แก้ปัญหาส่งออกผลไม้ ผ่านชายแดนเวียดนามไปจีน ชูไตรมาสแรก 90,000 ล้านบาท เพิ่ม 34%

วันที่ 5  พฤษภาคม 2564 เวลา 9:30 น. นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหารถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลไม้จากประเทศไทยที่ผ่านด่านประเทศไทยแถวมุกดาหารไปยังด่านเวียดนามก่อนเข้าสู่ประเทศจีน ที่ด่านโหย่วอี้กวน 3-4 วันที่ผ่านมาการจราจรติดขัดมาก ทำให้การผ่านแดนใช้เวลาเป็นวัน กระทรวงพาณิชย์รับทราบปัญหานี้แล้วและตนได้สั่งการให้มีการเร่งประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ได้ดำเนินการให้สำนักงานของเราที่หนานหนิง กับทูตเกษตรกวางโจวประสานงานให้ด่านโหย่วอี้กวนรับทราบ และขอความร่วมมือให้เปิดช่องทางเข้าออกเพิ่มจาก 6 ช่องเป็น 12 ช่อง ได้รับความร่วมมือในการตอบรับที่จะเร่งดำเนินการแล้ว

ประการที่สองจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งดำเนินการเชิญผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหรือผลไม้ไทย ผ่านมุกดาหาร ลาว เวียดนาม เข้าด่านโหย่วอี้กวน ประเทศจีน ได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรการกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งเอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อให้การส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศจีนคล่องตัวและสะดวกขึ้นไม่เป็นอุปสรรคทำให้การจราจรต้องติดขัดโดยไม่จำเป็นจะดำเนินการในสัปดาห์นี้

ประการที่สาม ประสานงานกับทางจีนโดยจีนจะเพิ่มด่านขึ้นอีก 1 ด่าน เพื่อให้บริการในการนำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยคือ ด่านตงซิง จากการประสานงานด่านตงซิงเริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาทำให้ไทยสามารถส่งผลไม้สด ผ่านด่านนี้ได้ กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้สมาคมผู้ส่งออกผลไม้จันทบุรีรับทราบแล้ว

และอีกมาตรการที่สี่  จังหวัดจันทบุรีประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และเร่งรัดการออกใบรับรองการฉีดสารป้องกันโควิด ทั้งบรรจุภัณฑ์และรถขนส่งในการส่งออก จะช่วยให้ทางการจีนได้รับความมั่นใจขึ้นและกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้ด่านรับทราบแล้วว่าเป็นเอกสารทางการจากประเทศไทย คาดว่าในอีกไม่กี่วัน การจราจรของส่งผลไม้ไทยไปยังจีนจะคล่องตัวขึ้น และอีกเหตุผลที่ทำให้ติดขัดมากเพราะเป็นช่วงวันแรงงานที่เป็นวันหยุดยาวส่วนหนึ่งทำให้การให้บริการที่ด่านลดจำนวนเจ้าหน้าที่ลงทั้งในส่วนของจีนและเวียดนาม

การส่งออก ผลไม้ และ สินค้าข้ามแดนจากไทยไปจีนไตรมาสแรก 90,000 ล้านบาท เป็นผลไม้ 8,145 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 34% เฉพาะผลไม้ข้ามแดนไทยไปจีน

Visitors: 2,845,454