ซัคเซสมอร์ ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM โดย นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้แนวคิด “POWER OF SHARING” ร่วมแบ่งปันความสุข และส่งต่อความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

Visitors: 3,699,923