ด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) ปรับช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่ 2 จากเดิมใช้ระบบเงินสดมาเป็นช่องเฉพาะ Easy Pass เริ่มพรุ่งนี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะปรับเปลี่ยนระบบช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) ทิศทางจากทางพิเศษฉลองรัช เข้าสู่ระบบทางพิเศษศรีรัช ในช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่ 2 จากเดิมที่ใช้ระบบเก็บเงินสดมาเป็นช่องเฉพาะสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass โดยจะเริ่มปรับระบบตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

                   การปรับระบบการทำงานของช่องทางในครั้งนี้ จะทำให้ช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) ที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 8 ช่องทาง เป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้เงินสด 4 ช่องทาง (ช่องทางที่ 3, 4, 6, 8) และ    เป็นช่องทางเฉพาะผู้ใช้บริการ Easy Pass จำนวน 4 ช่องทาง (ช่องทางที่ 1, 2 ,5, 7)

Visitors: 2,719,191