ตลาดยิ่งเจริญพร้อมเปิดให้บริการ เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงเข้มงวด 15 ข้อ

ตลาดยิ่งเจริญพร้อมเปิดให้บริการ ตรวจเข้มRapid Test ผู้ค้า เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงเข้มงวด 15 ข้อ พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสร้างความมั่นใจ                 

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า  สืบเนื่องจากตลาดยิ่งเจริญปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 16-26 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมานั้นเนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ ของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงป้องกันการะบาดไวรัสโควิด-19 ตามหลักการสาธารณสุข ปัจจุบันตลาดพร้อมเปิดให้บริการแล้วตามปกติ  ตลาดยิ่งเจริญผู้ค้าและลูกค้าได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดตลาดในบางโซนทีผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าปลอดภัยโดยเฉพาะคัดเลือกร้านค้าในโซนสีเขียวและสีเหลืองที่ผ่านการกักตัวครบ 7 วันโดยได้มีการเชิญพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นมาตรวจ Rapid Test อีกครั้งเพื่อความมั่นใจ แต่ในโซนสีส้มยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพราะต้องกักตัวผู้ค้าให้ครบ 15 วันและจะทำ Rapid Test อีกครั้ง เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยที่สุด จะสามารถเปิดครบทุกโซนในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

 

นอกจากนี้ ทางตลาด ฯ ได้กำหนด 15 มาตรการ สำหรับ ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า สมาชิกรถเข็น และชาวตลาดยิ่งเจริญทุกท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากทางตลาด ฯ ได้ตรวจพบว่าผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงาน หรือผู้เข้ามาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางตลาดมีความจำเป็นต้องพักการขาย และขอเชิญออกจากตลาดทันที ด้วยมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังนี้

1.      ต้องนำบัตรอนุญาต (บัตรเขียว) มาลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ทุกวัน

2.      ต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิวตลอดเวลาที่อยู่ภายในตลาด

3.      ลดการสัมผัสถุงบรรจุภัณฑ์ผู้ค้าต้องมัดถุงให้มิดชิดและวางให้ลูกค้าหยิบสินค้าเอง

4.      ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

5.      เว้นระยะห่างไม่รวมกลุ่มพูดคุย

6.      แยกทานอาหารคนเดียว

7.      ผู้ค้าต้องทำความสะอาดแผง อุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน

8.      ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวลดการเดินทางและไม่ให้เดินทางไปต่างจังหวัด

9.      ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา

10.   สำหรับรถส่งสินค้าขาเข้าจะต้องจอดตามจุดที่ทางตลาดกำหนดไว้

11.กำหนดจุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งขาเข้าเป็นอุโมงค์ฆ่าเชื้อ และขาออกมีเจ้าหน้าที่บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ จำนวน 9 จุด

12.    กำหนดเวลา ปิดตลาดทุกวัน วันละ 3 ชั่วโมง ในเวลา 18.00-21.00 น. เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

13.   สมาชิกรถเข็นจะต้องล้างทำความสะอาดรถเข็นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน

14.   ลูกค้าทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิวตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด

15.   บุคลากรตลาดยิ่งเจริญต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิวตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด

ทางตลาด ฯ จึงจำเป็นต้องตรวจเข้มตามมาตรการ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎทางตลาดจำเป็นต้องพักการขาย และขอเชิญออกจากตลาดทันที โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ก่อนเปิดจำหน่ายสินค้า ตลาดฯ ได้เตรียมความพร้อม จัดกำลังทหารกว่า 50 นาย เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ครอบคลุม ทั่วบริเวณตลาดยิ่งเจริญ และชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่ง 

Visitors: 2,845,460