ทีเอ็มบีธนชาต หารือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้  - ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต(ที่ 4 จากขวา) นำคณะผู้บริหารธนาคารเข้าพบ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อหารือความร่วมมือในการต่อยอดและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการเสริมความรู้ของธนาคาร พร้อมดิจิทัลโซลูชันทางการเงินที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถขยายการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ การหารือครั้งนี้เป็นโอกาสในการจับมือร่วมกันเป็นพันธมิตรของทั้งสององค์กรที่จะเคียงข้างผู้ประกอบการธุรกิจ และสนับสนุนให้ภาคการส่งออกไทย สามารถขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป โดยจะมีการลงนามใน MOU ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทีเอ็มบีธนชาตในโอกาสต่อไป

Visitors: 4,475,261