ธ.ก.ส. มอบทุนอาหารกลางวันและชุดกันหนาวแก่ชุมชน อ.เวียงสา จ.น่าน