ธรรมดีด้วยหัวใจห่างไกลโควิด มอบสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค และตักบาตรเติมบุญ โรงพยาบาลสงฆ์