บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน Term Fund Plus ต่อเนื่อง ชูตราสารหนี้เอเชียน่าสนใจ เห็นโอกาสทำกำไรใน 1 ปี

บลจ.กสิกรไทย ชูตราสารหนี้ Investment Grade ในเอเชียยังน่าสนใจ จึงทยอยจัดตั้ง Term Fund Plus อายุโครงการ 1 ปี โดยล่าสุดส่ง KFF22I เป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่มองเห็นโอกาสทำกำไรในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ ภายใต้ความเสี่ยงปานกลาง เตรียมเปิดขายครั้งแรก (IPO) 5-11 พ.ค.นี้

 

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐในภูมิภาคเอเชีย ยังคงมีความน่าสนใจจากขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย และการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นของผู้ลงทุน (Search for Yield) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ทยอยจัดตั้งกองทุน Term Fund Plus อย่างต่อเนื่อง และสามารถระดมทุนได้ถึง 78,438 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เม.ย. 64) โดยกองทุนล่าสุดชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I (KFF22I) เตรียมเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564

 

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF22I เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งสัดส่วนประมาณ 60% ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIIl, Class C (USD)-Acc ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ ในขณะที่อีกประมาณ 40% ที่เหลือ บลจ.กสิกรไทย จะบริหารโดยการกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) อย่างไรก็ดี กองทุน Term Fund Plus มีความน่าสนใจจากการใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป และเป็นตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70% อีกทั้งยังกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ดังนั้น Term Fund Plus จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ สามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง และถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

 

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์ให้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

ตราสารที่กองทุน KFF22I ลงทุน

อันดับเครดิต

สัดส่วนการลงทุน

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VlII, Class C(USD)-Acc

-

60.01%

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย

Baa2/Moody's

13.33%

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์

Aa3/Moody's

13.33%

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน

A1/Moody's

13.33%

รวม

100.00%

 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ประเมินไว้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KFF22I ในช่วงเวลา 1 ปี ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้

Visitors: 2,714,925