บอสหญิง กิฟฟารีน สุดภูมิใจรับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ”

เมื่อเร็วๆนี้ แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เข้ารับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564” รางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นนักธุรกิจคนไทยที่คืนกำไรสู่สังคมด้วยการให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ ประธานในพิธีให้เกียรติเป็นผู้มอบ   รางวัลดังกล่าวเป็นการพิจารณาจากมติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติอย่างยาวนาน  จากหลากหลายวงการจำนวน 23 ท่าน  ทั้งนี้ รางวัลปิดทองหลังพระ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ ผลงาน คุณงามความดีของผู้เข้ารับรางวัล เพื่อให้ผู้เข้ารับรางวัลมีกำลังใจทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน

Visitors: 3,699,917