ประธานอาวุโสซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ร่วมดูแลคนไทย ก.เกษตรฯ-การเคหะฯ-ซ