ผู้ถือหุ้น ราช กรุ๊ป หนุนลงทุนโครงการ Paiton Energy