มาสด้ามอบรางวัลแห่งเกียรติยศให้ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี