รมว.คลังเยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนครพนม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร    เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน   “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน” อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ มีการพัฒนาเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ ทั้งชุมชนท่องเที่ยว โครงการธุรกิจชุมชน      กลุ่มไทพิมาน กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มโฮมสเตย์ และกลุ่มธนาคารต้นไม้ ซึ่ง ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนควบคู่กับให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของกลุ่มฯ โดยมี คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่      26 ธันวาคม 2564

Visitors: 3,723,137