ราช กรุ๊ป กำไร 5,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% ใน 9 เดือนแรกของปี เ