วันที่ 2 - 9 พ.ค. 2565 กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการปรับปรุง ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษและติดตั้งตู้ Lane Controller จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565

                             ด่าน ฯ บางขุนเทียน 2            ทางออก 1 ช่องทางที่ 2

                             ด่าน ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย            ทางออก ช่องทางที่ 8

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565

                                    ด่าน ฯ บางขุนเทียน 2             ทางออก 1 ช่องทางที่ 1
                             ด่าน ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย            ทางออก ช่องทางที่ 10

วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2565

                             ด่าน ฯ บางขุนเทียน 2            ทางออก 1 ช่องทางที่ 4
                             ด่านบางครุ 2                       ทางออก 1 ช่องทางที่ 2

                             ด่าน ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย             ทางออก ช่องทางที่ 9

วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2565

                             ด่าน ฯ บางขุนเทียน 2             ทางออก 3 ช่องทางที่ 6
                             ด่าน ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย             ทางออก ช่องทางที่ 7

          ทั้งนี้ กทพ.ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

          กทพต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา  โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่  โทร 081-466-4415 คุณวิชชุกร เลิศไกร (วิศวกรผู้ควบคุมงาน)

 

 

Visitors: 4,415,219