วันที่ 4, 13 และ 15 พฤษภาคมนี้ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน19ด่านทางพิเศษศรีรัชจำนวน31ด่าน        ทางพิเศษอุดรรัถยาจำนวน10ด่านในวันพุธที่4 พ.ค. 2565วันฉัตรมงคล,วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2565       วันพืชมงคล และวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2565วันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน       ในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน   เก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางสภาพการจราจรและขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 4,415,190