วิจัยกรุงศรีคาดการฟื้นตัวของการบริโภคยังมีความแตกต่างในหลายมิติ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้น