สมาคมการขายตรงไทยส่งเสริมโอกาสที่ดีให้เด็กและเยาวชน ร่วมบริจาค 100,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ

โอกาสทางการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริม คณะกรรมการสมาคมการขายตรงไทยและผู้บริหารบริษัทสมาชิกเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมบริจาคทุนทรัพย์จำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยมีคุณปลิดา อัฒโภคธนาการ ผู้อำนวยการมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ และคุณฟิรดาวร์ จารง นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมคลับเมด จ.ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

          สมาคมการขายตรงไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและผลักดันศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสังคมไทยอย่างยั่งยืน   

Visitors: 4,432,351