สลาก – เงินฝาก ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. ได้เร็ว คิดดอกเบี้ยเพียง 2.45 – 3.75 % ต่อปี