ส่งออกไทย เม.ย. เริ่มแผ่ว ผลจากมาตรการปิดเมืองในจีน และอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ส่งออกไทยหักทองคำเดือนเมษายนขยายตัวต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

หากพิจารณามูลค่าการส่งออกหักทองคำ (ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้สะท้อนภาวะการค้าอย่างแท้จริง) เทียบกับเดือนมีนาคมแบบปรับผลของฤดูกาล การส่งออกไทยจะขยายตัวเพียง 2.8% (MOM, SA) นับเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 3 เดือน และเริ่มสะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองในจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับแรงกดดันหลายปัจจัย ทั้งจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องกดดันกำลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภคทั่วโลก กอปรกับสงคราม ในยูเครนและปัญหาชะงักชะงันของอุปทานและภาคขนส่งที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การชะลอตัวของการส่งออกไทยสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของประเทศส่งออกสำคัญอื่นที่ชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน รวมถึงกับข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Global Manufacturing PMI) ที่ปรับตัวลดลง และดัชนีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ (Export orders) ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 หรือหดตัว สองเดือนติดต่อกัน

 

ส่งออกไปจีนและยุโรปเริ่มสะดุด

มาตรการปิดเมืองที่ยืดเยื้อและผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเริ่มส่งผลต่อส่งออกไทยทำให้การส่งออกไปจีนในเดือนเมษายนหดตัวถึง -7.2% และหากหักทองคำแล้ว การส่งออกเทียบกับเดือนก่อนหน้าจะหดตัวถึง -6.2% (MOM, SA) สอดคล้องกับตัวเลขดัชนี Manufacturing PMI ของจีนที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 26 เดือนที่ระดับ 46 โดยเป็นการหดตัวในกือบทุกสินค้าส่งออกไปตลาดจีน นำโดยผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าหากสถานการณ์การระบาดและการใช้มาตรการปิดเมืองยังคงยืดเยื้อ กอปรกับภาวะทางเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอลงอาจส่งผลกระทบกับสินค้าส่งออกไทยหลายชนิดที่พึ่งพาจีนเป็นหลัก เช่น ผลไม้ และยางพารา

 

นอกจากนี้ การส่งออกไปยังยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยเริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนขี้นจากภาวะสงคราม ในยูเครน โดยการส่งออกหักทองคำไปยุโรปหดตัว -2.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MOM, SA) แม้ยังทรงตัวได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับตัวเลขดัชนี Manufacturing PMI ของยุโรปที่ชะลอลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 15 เดือน สำหรับการส่งออกหักทองคำไปรัสเซียและยูเครนยังคงหดตัวต่อเนื่องในระดับสูง แต่ไม่ได้มีนัยต่อเศรษฐกิจไทยมากเนื่องจากเป็นตลาดส่งออกขนาดเล็กของไทย

 

EIC มองส่งออกระยะถัดไปยังขยายตัวในอัตราชะลอลง

EIC ยังมองมูลค่าส่งออกไทยในปี 2022 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี มูลค่าส่งออกไทยขยายตัวจากแรงหนุนด้านราคา 3.9% และจากด้านปริมาณ 11% แต่ในระยะถัดไปคาดปัจจัยด้านปริมาณมีแนวโน้มชะลอตัวจากอุปสงค์ตลาดโลกที่ลดลง เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบของภาวะสงครามและเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในการผลิต และส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ แต่จะได้รับแรงหนุนหลักจากราคาสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าพลังงานและอาหาร จากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นและยืดเยื้อนานกว่าคาด อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าจะขยายตัวในอัตราที่เร่งตัวกว่าจากปัจจัยด้านราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยเฉพาะน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องน้ำมัน ส่งผลให้ดุลการค้าของไทยปรับตัวลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยขาดดุลต่อเนื่องในปีนี้

 

ทั้งนี้ EIC กำลังประเมินแนวโน้มการส่งออก และจะเผยแพร่ตัวเลขคาดการณ์ส่งออกและประมาณการภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้

รูปที่ 1 : การส่งออกไปจีนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

 

รูปที่ 2 : การส่งออกในเดือนเมษายนมีสินค้าหนุนหลายประการ ในขณะที่มีคอมพิวเตอร์และรถยนต์เป็นสินค้าฉุดสำคัญ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 3 : ปัจจัยทางด้านราคาสินค้าส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์, IHS Markit, S&P Global, JP Morgan และ CEIC

รูปที่ 4 : เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จะส่งผลกระทบโดยตรงกับสินค้าส่งออกของไทยที่พึ่งพาตลาดจีนเป็นหลัก รวมทั้งจะกระทบกับภาคการผลิตของไทยที่นำเข้าสินค้าจากจีน จากผลกระทบของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในจีน

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทวิเคราะห์โดย...https://www.scbeic.com/th/detail/product/8296

 

ผู้เขียนบทวิเคราะห์

ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ (poonyawat.sreesing@scb.co.th)                   

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส                                                     
วิชาญ กุลาตี (
vishal.gulati@scb.co.th)

นักวิเคราะห์

___

ECONOMIC AND FINANCIAL MARKET RESEARCH

ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ดร. ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน

วชิรวัฒน์ บานชื่น

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส

ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส

จงรัก ก้องกำชัย

นักวิเคราะห์

ณิชนันท์ โลกวิทูล

นักวิเคราะห์

ปัณณ์ พัฒนศิริ

นักวิเคราะห์

วิชาญ กุลาตี

นักวิเคราะห์

อสมา เหลี่ยมมุกดา

 

นักวิเคราะห์

Visitors: 4,418,248