อลิอันซ์ อยุธยา มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย N95 ให้บุคลากรทางแพทย์ ในโครงการ “ส่งเกราะให้หมอห่างไกล”

     “อลิอันซ์ อยุธยา” ร่วมส่งความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ จัดทำโครงการ “ส่งเกราะให้หมอห่างไกล” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้าและบุคคลทั่วไปร่วมสมทบทุนจัดซื้อชุด PPE และหน้ากากอนามัย N95 ขอขอบคุณ “คนใจดี” เกือบ1,000 คนที่ร่วมสมทบทุนบริจาคในโครงการนี้ ทำให้ยอดบริจาคได้ตามเป้าหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,001,100 บาท โดยมีเงินสมทบตั้งต้นจาก “อลิอันซ์ อยุธยา” จำนวน 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,001,100 บาท

 

    ทางบริษัทได้จัดส่ง PPE และหน้ากาก N95 ให้กับ 48 โรงพยาบาล 23 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ ชุด PPE ใช้ซ้ำได้ จำนวน 1,704 ชุดชุด PPE ใช้ 1 ครั้ง จำนวน 3,860 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 4,800 ชิ้น และ Face Shield 57 ชิ้น

 

    แม้โครงการส่งเกาะให้หมอห่างไกลจะจบลง แต่ “อลิอันซ์ อยุธยา” และคนไทยทุกคน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านให้ทำงานอย่างปลอดภัย ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

Visitors: 3,010,260