เคทีซีชวนช้อปพร้อมรับของขวัญกับบัตรเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ ที่เซ็นทรัลทุกสาขา