เฉลิมชัย จับมือ คปภ. MOU พัฒนาประกันภัยการเกษตร ชูแนวทาง ‘สร้าง เสริม ยก’ ลดความเ