เพิ่มรอบพิเศษ สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ด้านความปลอดภัยการบิน

สายการบินไทยสมายล์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการด้านความปลอดภัยการบิน รอบพิเศษ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตร Basic Aviation Safety อบรมวันที่ 15 พ.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น.

- หลักสูตร Airline SMS Implementation อบรมวันที่ 22 พ.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น.

- หลักสูตร  Aircraft Accident Incident Investigation อบรมวันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น.

อบรมโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมการบิน ทางด้านความปลอดภัยการบิน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งผ่าน  shorturl.at/rvDGRโดยมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 500 บาท หากอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ในราคาพิเศษเหลือเพียง 1,200 บาท นอกจากนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate of Attendance จากทางสายการบินฯ อีกด้วย

­ผู้สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมได้ที่แผนกความปลอดภัยการบิน โทร.02-134-9641-2 และ 090-907-4318

Visitors: 2,846,195