เฟดเอ็กซ์ – ระยะเวลา 1 ปี กับการจัดส่งวัคซีนต้าน COVID-19 ทั่วโลก