เรื่องน่ารู้ ทับทิม ผลไม้สีแดง ที่ไม่ได้ปังแค่สี ยังส่งเป็นของขวัญแทน