เวียตเจ็ทเผยงบการเงินเก้าเดือนแรกปี 2564 รายได้รวม 442.9 ล้านดอลลาร์ฯ