เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณ