แจ้งปิดการจราจร บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2565 เนื่องด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน - แม่น้ำ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางเชื่อม     ทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ เนื่องด้วย บริษัท เวอริชายน์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตจากการรถไฟ     แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน - แม่น้ำ พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน โครงการสวนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจร บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษที่จะสัญจรผ่านทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ให้ใช้ทางออกถัดไปบริเวณถนนพระราม 4 แทน

               กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ และติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543

Visitors: 4,432,376