แม็คโคร ขับเคลื่อนโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง ร่วมมอบ อาหาร น้ำดื่ม แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ร่วมขับเคลื่อน โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19  ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายวรวิทย์  เจนธนากุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, นายพิชิต ธันโยดม  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ด้วยการมอบอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์   ให้แก่โรงพยาบาลสนามกองทัพบก โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ  เจ้ากรมแพทย์ทหารบก, พลโท วิสันติ  สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และ พลตรี เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก  เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามกรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

 

นอกจากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการซีพีร้อยเรียงใจฯ แล้ว  แม็คโครยังยกระดับนโยบายด้านการช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤตในทุกมิติ และทยอยส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีพ รวมถึง สนับสนุนอุปกรณ์และสินค้าจำเป็นเพื่อการดูแลผู้ป่วย ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือชุด PPE  ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศด้วย

Visitors: 2,845,438