ไทยสมายล์และการบินไทย ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเร็วนี้ ๆ , นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อรุณศรี ภู่ดี รักษาการผู้จัดการการบริการ จังหวัดขอนแก่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสายการบินไทยและไทยสมายล์ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2564 จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำไปประดิษฐานเทียนพรรษาพระราชทาน  ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสจัดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาขอนแก่นประจำปี 2564  โดยพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานนี้จัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น 

Visitors: 3,010,231